اصطلاحات بازرگانی بین المللی

 

در این بخش واژه های مستعمل و بعبارتی اصطلاحات انگلیسی و کلمات کاریردی در اعتبارات اسنادی و همچنین معاملات بین الملل را با هم مرور نموده و بدین طریق با شناخت این واژه ها هر چه بیشتر و بهتر در این راه گام بر داریم .

 

طرفین درگیر و سایر افراد و موسساتیکه در این فرایند همکاری دارند :

• خریدار کالا Buyer

• فروشنده Seller

• بانک خریدار Opening Bank

• بانک فروشنده Advising Bank

• بانک پوشش دهنده اعتبار Covering Bank

• بانک معامله کننده اسناد Negotiating Bank

• شرکت حمل کننده کالا Shipping Compny

• شرکت بیمه کننده کالا Insurance Company

• متقاضی اعتبار Applicant

• باز کننده اعتبار Opener

• وارد کننده Importer

• سفارش دهنده Orderer

• ذینفع کالا Beneficiary

• صادر کننده Exporter

• سازنده کالا Manufacturer

• تهیه کننده کالا Supplier

• بانک باز کننده ا Opening Bank

• بانک صادر کننده اعتبار Issuing Bank

• بانک خریدار Buyer,s Bank

• بانک محلی Local bank

• بانک ابلاغ کننده Advising / Notifying Bank

• بانک پرداخت کننده وجه اعتبار Paying bank

• بانک تائید کننده اعتبار Confirming Bank

• نمایندگان شرکت حمل Forwarding Agents

 

اصطلاحات در اسناد اعتباری

 

اسناد اصلی حمل :

• سیاهه Invoice

• بارنامه Bill Of Lading

• گواهی مبدا Certificate Of origin

• گواهی بیمه Certificate of Insurance

 

 

اسناد فرعی / درجه دوم :

• صورتحساب کرایه حمل Freight Invoice

• گواهی کیفیت کالا Quality Certificate

• گواهی کمیت کالا Quantity Certificate

• گواهی ضد عفونی Fumigation Certificate

• گواهی آنالایز Certificate of Analysis

• گواهی بهداشت Health certificate

• گواهی سلامت Sanitary certificate

• گواهی بازرسی کالا Inspection Certificate

 

 

اصطلاحات در بارنامه های صادره

بارنامه دریائی Ocean Bill of Lading

بارنامه هوائی Air way Bill

بارنامه قطار/ راه آهن Rail Way bill

بارنامه های مختلط Combined Bill Of Lading

بارنامه های موقت Received for Shipment B/L

بارنامه سراسری Full set Clean B/L

بارنامه متور لنچ Nakhoda Receipt / Lanch Manifest

اسناد قابل معامله Negotiable Document

بارنامه های بار زده درکشتی On Board Bill Of Lading

کالاهای در راه Goods en Rute

 

 

اصطلاحات معمول در ظهر نویسی / پشت نویسی اسناد

کالای اعتبارات اسنادی در واقع بعنوان وثیقه بانک بوده و بعبارتی بارنامه سند اصلی مالکیت کالا میباشد و زمانیکه خریدار کالا نسبت به واریز / تسویه اسناد واصله از بانک کارگزار اقدام نماید ( پرداخت بدهی به بانک گشایش کننده ) اسناد واصله که در واقع بنام بانک صادر گردیده ، توسط بانک ظهر نویسی شده و بنام وارد کننده انتقال مییابد و همانطوریکه در مباحث قبلی اشاره شد صاحب کالا نیز با اسناد واریز شده که به امضا و مهر مسئولین بانک ممهور گردیده نسبت به ترخیص کالای مربوطه از گمرکات کشور اقدام خواهند نمود .

 

 

معمولاً بارنامه ها را به سه نوع ظهر نویسی مینمایند :

• پشت نویسی در وجه حامل امضای سفید ( Negotiable Bill of Ladin/ Blank endorsement

• ظهر نویسی بنام شخص ( To The Order Of Consignee )

• پشت نویسی بنام بانک باز کننده ( To The Order of Bank X)